Wereld Muziek Concours Kerkrade 2013

Zondag 21 juliheeft onze fanfare deelgenomen aan het Wereld muziek concours in Kerkrade