Bestuursmededelingen

Fanfare st. Caecilia een eeuw lang onder leiding van een Dieteren
Nic, Arnold, Andries, Nic en Harry.

“De muziek …” Bij dat woordje alleen al vliegen mijn gedachten het oerwoud over, de zee over naar Limburg – naar Schinnen – naar ‘onze’ fanfare en dan verder naar Elsloo, Breda en Kerkrade, waar de naam Schinnen in aller hoofden en harten gebeiteld werd – waar de naam Schinnen een begrip werd – waar allen die naar ‘kunst’ hunkerden, naar Schinnen gingen luisteren. En dan kan ik zekere gevoelens van trots niet bedwingen, omdat mijn wieg in dat “nu wereldvermaarde” Schinnen stond, met zijn hoogste nationale en internationale onderscheidingen.

Woorden die onze eerwaarde pater Alfons Cuijpers in 1959 schreef vanuit zijn missiepost Rio Tuparro, bij gelegenheid van het bondsconcours dat hier gehouden werd.

Flashmob

Beste muzikanten,

Een paar weken geleden is jullie gevraagd of er interesse is om deel te nemen aan een flashmob, zaterdag 6 mei 2017 in Maastricht. Ik zal nog een keer kort uitleggen wat de bedoeling daarvan is. De afgelopen maanden hebben op initiatief van de provincie Limburg een heleboel burgers op een heleboel plekken in Limburg gediscussieerd over de stand van zaken rond de Europese Unie. Dat is gedaan als onderdeel van de viering van het 25-jarig jubileum van de ondertekening van het Verdrag van Maastricht, zeg maar de geboorte van de Europese Unie en de euro. Misschien allemaal niet zo spannend, maar al die discussies worden op 6 mei 2017 afgesloten met een zogenaamde burgertop in Maastricht. Daar omheen probeert de provincie allerlei festiviteiten te organiseren in de stad, waaronder dus een flashmob. Bij zo’n flashmob komen zangers en muzikanten als het ware toevallig bij elkaar op een willekeurige plek, waarna ze samen met de inmiddels massaal toegestroomde nieuwsgierigen een lied zingen en spelen. Dat lied zal zijn die Ode an die Freude, misschien beter bekend als Alle Menschen werden Brüder. Wij zijn gevraagd om het instrumentale deel voor onze rekening te nemen (we hoeven dus niet te gaan zingen).

Een paar weken geleden was er weinig animo om hier aan deel te nemen, vooral vanwege vakanties, proefwerkweken en dergelijke. Begrijpelijk, maar ook jammer, want het belooft toch wel een heel aparte belevenis te worden. Ik heb de organisatie laten weten dat wij zeker geen complete fanfare op de been kunnen brengen. Vervolgens zijn ze gaan onderzoeken of muzikanten van verschillende verenigingen misschien samen kunnen spelen. Inmiddels heeft de fanfare van Puth aangegeven dat zij minstens 12 muzikanten kunnen leveren. Ook Doenrade zal een afvaardiging sturen. Aan ons de vraag of we met ongeveer 10 muzikanten willen meedoen.

Hoe ziet de dag er ongeveer uit? We worden rond 12 uur in Schinnen opgehaald met een bus. In Maastricht voeren we ’s middags op een aantal plekken de flashmob uit, op bijvoorbeeld het Vrijthof en het Onze Lieve Vrouweplein. Wij, dat zijn dus een stuk of 30 muzikanten en een stuk of 150 zangers. Om 16.30 uur sluiten we af op het provinciehuis, waarna we uiteraard welkom zijn op de receptie voor een drankje en een hapje. Rond 18 uur gaan we met de bus terug naar Schinnen. Uiteraard zal er een keer gezamenlijk gerepeteerd moeten worden. Dat zal waarschijnlijk gebeuren op een zaterdagmorgen in de Noeber Beemden.

Tot zover alles duidelijk? Mooi! Dan hoeven we alleen nog maar minstens 10 enthousiastelingen te vinden die mee willen en durven doen. Denk er even goed over na, kijk of je misschien toch een paar uurtjes vrij kunt maken voor dit unieke spektakel en laat mij dat morgen op de repetitie weten.

Groeten!

René

Het IBAN-nummer van de fanfare St.Cecilia is: NL87RABO 0146598954

Rabobank ClubkasCampagne

Als U lid bent van de Rabobank Centraal Zuid-Limburg ontvangt U  op 08 mei 2018 via de post een schriftelijke stemcode waarmee U tijdens de Rabobank Clubkas Campagne Uw stemmen kunt uitbrengen.

Vanaf 08 – tot en met 23 mei 2018 kun U dan als lid van de Rabobank in het kader van deze Clubkascampagne maximaal 2 stemmen uitbrengen op Uw vereniging i.c. de fanfare St.Caecilia Schinnen. Elke stem brengt geld op en spekt onze kas en een makkelijkere manier is echt niet te bedenken.

In 2017 was de opbrengst voor onze fanfare € 681,44 en dit bedrag kan in 2018 hoger worden mits iedereen zijn beste beentje voorzet en her en der reclame maakt voor onze fanfare.

 

Attendeer vooral ook de mensen in Uw naaste omgeving op deze mogelijkheid want de fanfare kan iedere Euro goed gebruiken en de penningmeester zal U er dankbaar voor zijn.

Inmiddels is het resultaat voor 2018 bekend t.w. € 692,12.

Een resultaat om trots op te zijn en het bestuur hoopt dat U in 2019 wederom enthousiast zult  meedoen aan deze actie.

Voor Uw inzet in 2018 zegt het bestuur U hartelijk dank. 

MFO in concert

Op zaterdagavond 15.06.2019 is met succes deelgenomen asan MFO-in concert in het Cultureel Trefcentrum te Nuth.

De score was gemiddeld 90 punten met het certificaat UITMUNTEND.!!

Voorwaar weer een prestatie om trots op te zijn.