145 jaar fanfare Sint Caecilia

In 1874 meenden 9 ondernemende mannen uit Puth-Schinnen dat de tijd gekomen was om een fanfare op te richten. Een naam was snel gevonden: Sint Caecilia, de patrones van de muziek. Voor de  aanschaf van instrumenten was een voettocht naar Maastricht nodig. Nic Dieteren nam het voorzitterschap op zich, de heer Ramakers uit Geleen pakte de dirigeerstok op en daarmee was fanfare Sint Caecilia officieel geboren.

In 1897, nog geen 25 jaar na de startdatum, kwam de klad in de jonge vereniging. Er werd meer ruzie dan muziek gemaakt. De kemphanen gingen ieder hun eigen weg en zo hadden we opeens te maken met 2 fanfares Sint Caecilia! Voorzitter Dieteren bleef met een nieuw bestuur leiding geven aan wat later de Schinnense tak zou worden. Zoon Arnold Dieteren werd in 1900 de nieuwe dirigent. De wedijver tussen de 2 Caecilia’s dreef beide korpsen toen al naar een hoog muzikaal niveau. Om elkaar niet onnodig vaak voor de voeten te lopen, vertrok de ‘Dieterense’ fanfare in 1930 uit Puth. Ze daalde voorgoed de Putherberg af om vanaf die tijd verder te spelen in Schinnen. In 1942 werden de instrumenten tijdelijk opgeborgen. Blaasmuziek mocht niet van de Duitse bezetter.

Na de bevrijding, in september 1944, ontwaakte de fanfare uit haar gedwongen rust. Er volgden ongekende successen, in binnen- en buitenland. In 1951 nam Sint Caecilia deel aan het eerste Wereldmuziekconcours (WMC) in Kerkrade. Resultaat: een eerste prijs met lof in de superieure afdeling. Het leverde onder meer een uitnodiging op voor een groot muziekconcours in 1953 in Innsbruck. De triomftocht over de Alpen werd bekroond met de Tiroler Meistertitel. In 1955 werden de eerste uniformen aangeschaft (zij het tweedehands) en in 1956 werd aan de fanfare een drumband toegevoegd. Met het wereldkampioenschap op het WMC van 1958 werd de kroon gezet op de voor Sint Caecilia geweldige 50-er jaren.

Ook in de decennia die volgden werd steeds met succes deelgenomen aan diverse concoursen. Sint Caecilia is sinds 1951 aangesloten bij de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen (LBM).  De LBM-verenigingen zijn verplicht eenmaal in de 5 jaar aan een concours of wedstrijd deel te nemen. Die 5-jaarstermijn werd in 2012 om verschillende redenen niet gehaald. De degradatie naar de 2e divisie werd in 2015 rechtgezet met een superieure winst en op het bondsconcours in Veldhoven. Op die kleine onderbreking na speelt Sint Caecilia vanaf het begin in de hoogste afdeling. De concoursen vormen steeds weer de bekroning van vele jaren hard werken aan de muzikale kwaliteit.

Hoe staat fanfare Sint Caecilia er vandaag de dag voor, 145 jaar na de oprichting? Tientallen leden en tientallen vrijwilligers zorgen samen voor een bloeiende, oergezellige vereniging. Sinds 2011 is er een jeugdfanfare, MuSjiek. De Stichting Limburgse Volksmuziek organiseert sinds 1990 jaarlijks een sponsoravond waarvan de opbrengst helemaal voor de jeugdopleiding bestemd is. Wij stonden aan de wieg van OpMaat, de eigen muziekschool van de gemeente Schinnen. Trouwe donateurs zijn lid van de Vriendenclub en dragen bij aan een gezonde financiële basis. Sinds 2004 organiseren we elk jaar een geweldig feest bij de start van de bouwvakvakantie: de Pin D’rin. Sinds 2004 is er ook ieder jaar een galaconcert, met muziek van klassiek tot kolderiek en met gastoptredens van grote artiesten. We gaan regelmatig op concertreis, natuurlijk liefst naar plekken waar ze verstand hebben van goede blaasmuziek, goed eten en goed drinken. Om reisgeld bij elkaar te krijgen verzamelen we oud papier en helpen we bijvoorbeeld op Pinkpop. Kortom, een zeer levendige vereniging die zich ook in de komende jaren zal inzetten om het leven in Schinnen op te luisteren. Van nieuwjaarsconcert tot kerstviering, van jubileumserenade tot processiemars, het hele jaar rond en steeds met volle overgave.